Povídání
o
knížce
Povídání o
autorkách
Mluví
o
nás
Pro
média
Galerie Aplikace
zdarma
Objednávka

Povídání o knížce

Kniha Hustej INTERNET se vyhoupla, počínaje únorem 2014, na přední místa žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů a vzbudila zaslouženou pozornost veřejnosti i odborníků. Autorky, Lenka Eckertová a Lucie Seifertová, se rozhodly čtenáře poučit o online rizicích netradičně a zábavně. Do pestrobarevného komiksového kabátu oblékly užitečné rady, jak se s problémy vypořádat. Publikaci vytvořily především pro děti (cca od 9 let), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová nasbírala při svém několikaletém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu, spoluprací s mnoha organizacemi, které se tématem zabývají, i jako matka.

Kniha obsahuje velké množství humorných ilustrací a je doplněna neotřelými vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit - ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd.

Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje problémy, s nimiž se setkává na internetu a posléze v reálném světě. Odlehčené pasáže jsou střídány vážnějšími "rámečky", v nichž je vysvětleno, jak se s patáliemi vypořádat.

Pedagogům doporučujeme vzít knihu do vyučovací hodiny a probrat s dětmi jednotlivá témata a kapitoly. Jistě půjde o užitečné a příjemné obohacení, protože děti vnímají obrázkovou, vtipnou osvětu daleko lépe, nežli obvyklou přednášku. Pedagogové se mohou nenásilným způsobem seznamovat s šíří problematiky a posléze event. sáhnout k dalším zdrojům informací (např. knize Bezpečnost dětí na Internetu, Computer Press 2013; aut. Lenka Eckertová a Daniel Dočekal). Publikaci lze vzít také na rodičovské schůzky a upozornit rodiče žáků na potenciální online hrozby, kterých si často vůbec nejsou vědomi.

Hustej INTERNET naleznete také v elektronické verzi, která vznikla s podporou společnosti Microsoft ČR. Aplikace s mnoha novými obrázky Lucie Seifertové je k dispozici (prozatím pouze) na platformě MS Windows.

Patrony knížky Hustej INTERNET jsou Iva Kubelková, populární moderátorka, a Jan Onder, známý tanečník StarDance, lektor a spoluautor dětského pořadu ČT :D, který je na tematických fotografiích ohrožen kyberšikanou.

Knížka Hustej INTERNET vyšla v Nakladatelství Petr Prchal pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2014.

INFORMACE
Něco jste se zde nedozvěděli? Zajímá Vás bezpečnost dětí na internetu? Kontaktujte nás! Uvítáme dotazy či připomínky k naší práci. Máte-li zájem o tematickou besedu (tedy přítomnost autorek), prosíme, stručně popište Vaše přání. :-)
KONTAKT
Obecné informace a dotazy:
info@hustejinternet.cz

Objednávání besed a akcí spojených s knihami:
eckertova@hustejinternet.cz


© 2014 Lenka Eckertová. Všechna práva vyhrazena.