Povídání
o
knížce
Povídání o
autorkách
Mluví
o
nás
Pro
média
Galerie Aplikace
zdarma
Objednávka

Povídání o autorkách

Autor: Tomáš Novák,
www.radiohost.cz/Novak
a Rasch
Lenka Eckertová je autorkou populárně naučné publikace pro dospělé Bezpečnost dětí na Internetu (Computer Press 2013, spoluautor Daniel Dočekal) a dětské knížky Hustej INTERNET (Nakladatelství Petr Prchal 2014, ilustrace Lucie Seifertová). Dlouhodobě se věnuje popularizaci tématu online rizik. Na toto téma publikovala články v odborných časopisech (Učitelské noviny, Řízení školy, Sociální práce apod.) i titulech určených laické veřejnosti (např. Magazínu 067), spolupracuje s mnoha českými médii. Je v kontaktu s organizacemi, které se zabývají problematikou bezpečného a zodpovědného užívání moderních informačních a komunikačních technologií. Zapojila se například do kampaně společnosti ESET, Go Explore! Od podzimu 2014 se věnuje besedám s názvem "Kyberčuně v hustým internetu" pro děti 1. stupně základních škol, jejich učitele, družináře a samozřejmě knihovníky. Otravný tvor "kyberčuně" se poprvé objevuje na veletrhu hraček For Toys - v místě pokusu o vytvoření nového českého rekordu!

Lenka Eckertová působí již od roku 1996 v oblasti obsahu, marketingu a komunikace na internetu. Několik let pracovala v neziskové organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Dlouhodobě se zajímá také o problematiku nadaných dětí, jejich vzdělávání a výchovy. Je spolupracovnicí Společnosti pro talent a nadání (STaN).

Je členkou poradního sboru Déčkolegium ČT :D - dětské stanice České televize.

Vystudovala obory Jazyková a literární kultura, na Univerzitě Hradec Králové, a posléze Sociální a mediální komunikace, na Univerzitě Jana Amose Komenského.Lucie Seifertová se věnuje ilustrování knih i vlastní tvorbě. Její nejznámější autorskou knihou jsou Dějiny udatného českého národa. Kniha získala ocenění Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež, Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro děti a Zlatou pečeť za polygrafické zpracování. Na jejím základě vznikl stejnojmenný animovaný televizní seriál. Lucie Seifertová také od roku 2001 přispívala na Webík Českého rozhlasu.

Studovala na Hollarově střední odborné škole výtvarné a posléze AVU, v atelieru malby u prof. Sopka. Působila jako grafička a výtvarná redaktorka v několika časopisech.

Výtvarné práce Lucie Seifertové a spoustu zajímavostí naleznete na jejích osobních webových stránkách.INFORMACE
Něco jste se zde nedozvěděli? Zajímá Vás bezpečnost dětí na internetu? Kontaktujte nás! Uvítáme dotazy či připomínky k naší práci. Máte-li zájem o tematickou besedu (tedy přítomnost autorek), prosíme, stručně popište Vaše přání. :-)
KONTAKT
Obecné informace a dotazy:
info@hustejinternet.cz

Objednávání besed a akcí spojených s knihami:
eckertova@hustejinternet.cz


© 2014 Lenka Eckertová. Všechna práva vyhrazena.