Povídání
o
knížkách
Povídání o
autorkách
Mluví
o
nás
Galerie Objednávka BESEDY

Povídání o autorkách

Autor: Tomáš Novák,
www.radiohost.cz/Novak
a Rasch
Lenka Eckertová je autorkou dětské knížky Hustej INTERNET (Nakladatelství Petr Prchal 2014, ilustrace Lucie Seifertová) a populárně naučné publikace pro dospělé Bezpečnost dětí na Internetu (Computer Press 2013, spoluautor Daniel Dočekal). Se svými besedami s názvem "Kyberčuně v hustým internetu" navštěvuje děti 1. stupně základních škol, jejich učitele, družináře i knihovníky. "Kyberčuně" se poprvé objevilo v roce 2014 při vytvoření nového českého rekordu a stále nezmizelo!

Lenka Eckertová se dlouhodobě věnuje aktuálním tématům, která vyžadují celospolečenskou pozornost. Pomáhá veřejnosti porozumět komplikovaným jevům skrze svůj vhled do problematiky i potřebný nadhled. Kromě popularizace se podílí na tvorbě řešení. Zajímá ji nejen bezpečné a zodpovědné užívání moderních technologií, ale v současnosti zejména téma přemýšlivých, nadaných dětí, v kontextu duševního zdraví a vzdělávání.

Je ředitelkou soukromé Nadace RSJ a také členkou poradního sboru Déčkolegium ČT :D, dětské stanice České televize. Spolupracuje s organizacemi a odborníky z různých oborů (psychologie, vzdělávání, média atd.). Sleduje trendy, aby její tvorba odrážela situaci ve společnosti a byla smysluplná. Publikuje články a rozhovory, vysvětluje. Zapojila se mj. do kampaně společnosti ESET, Go Explore!

Dvě desetiletí pracovala v malých firmách, na tvorbě obsahu, v marketingu a komunikaci, nejen na internetu. Studovala obory Jazyková a literární kultura, na Univerzitě Hradec Králové, a Sociální a mediální komunikace, na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

LinkedInLucie Seifertová se věnuje ilustrování knih i vlastní tvorbě. Její nejznámější autorskou knihou jsou Dějiny udatného českého národa. Kniha získala ocenění Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež, Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro děti a Zlatou pečeť za polygrafické zpracování. Na jejím základě vznikl stejnojmenný animovaný televizní seriál. Lucie Seifertová také od roku 2001 přispívala na Webík Českého rozhlasu. Jejím dosavadním tvůrčím vrcholem je komiks Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů, který v roce 2021 vydala Mendelova univerzita v Brně.

Studovala na Hollarově střední odborné škole výtvarné a posléze AVU, v atelieru malby u prof. Sopka. Působila jako grafička a výtvarná redaktorka v několika časopisech.

Výtvarné práce Lucie Seifertové a spoustu zajímavostí naleznete na jejích osobních webových stránkách.INFORMACE
Něco jste se zde nedozvěděli? Kontaktujte nás! Uvítáme dotazy či připomínky k naší práci. Máte-li zájem o tematickou besedu (tedy přítomnost autorek), prosíme, stručně popište Vaše přání. :-)
KONTAKT
Obecné informace a dotazy:
info@hustejinternet.cz

Objednávání besed a akcí spojených s knihami:
eckertova@hustejinternet.cz


© 2014 Lenka Eckertová. Všechna práva vyhrazena.